Zapraszamy wszystkie dzieci przedszkolne Dzielnicy Praga-Północ, oraz uczniów klas pierwszych szkół podstawowych Dzielnicy Praga-Północ (także oddziały przedszkolne) na bezpłatne korzystanie z naszej pływalni.

Od 01.04 do 31.07.2015 roku oraz od 01.09 do 18.12.2015 roku

we wtorki, czwartki i piątki w godzinach 16:30-18:30

nasz basen będzie udostępniony nieodpłatnie dla wyżej wymienionych uczniów.

Dzieci na basen wchodzą tylko pod opieką osoby dorosłej. Na jedno dziecko musi przypadać jeden opiekun. Dziecko + opiekun wchodzą za darmo.